Kontakt

 

LEGIA LOTTO 3x3 WARSZAWA

Legia Warszawa Sekcja Koszykówki S.A.
ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa
e-mail:

Spółka jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000514311. Kapitał zakładowy 133 332,00 zł, w całości wpłacony. REGON:147302655, NIP: 701-043-09-06.


Partner Strategiczny
Sponsor Strategiczny
Partner Techniczny

Adres

ul. Łazienkowska 3
00-449 Warszawa

Kontakt

Email: info@legiakosz.com             Telefon: +48 22 318 20 32               

Legia Lotto 3x3 Warszawa